Úvod do XRP (a bitcoinu)

Posted on

Zdroj: XRPCommunity.blog, autor Hodor

Většina lidí, ať už správně či chybně, začíná svou kryptografickou cestu tím, že uslyší o bitcoinech.

Bitcoin je nejstarší kryptoměna, a přestože je skvělá jako výchozí bod, technologie už od svých experimentálních počátků ušla dlouhou cestu. Po mnohaletém sledování zápasů bitcoinu se svými omezeními vznikl tým vývojářů a podnikatelů, aby vytvořil novou síť, která těmito dětskými nemocemi už nebude trpět.

Tak se zrodila kryptoměna XRP.

Co je XRP a jak se liší od bitcoinu?

Jak XRP, tak bitcoin jsou kryptoměny.

Kryptoměna je digitální nebo virtuální měna navržená tak, aby fungovala jako prostředek směny. K zabezpečování a ověřování transakcí používá kryptografii. Historie všech kryptoměnových transakcí by měla být k dispozici buď v „blockchainu“ (tj. řetězci bloků) nebo v účetní knize (angl. ledger). Historie bitcoinu je uložena v blockchainu, zatímco historie XRP je v historii všech uzavřených účetních knih.

XRP i bitcoin jsou aktiva bez protistrany.

To znamená, že nikdo neručí za jejich hodnotu. Pokud trh například náhle rozhodne, že bitcoin má hodnotu 15 000 $ a vy jste jej koupili za 20 000 $, není nikdo, kdo by vám tento rozdíl kompenzoval; cena bitcoinu i XRP je určována čistě dynamikou trhu.

Tím ale většina podobností mezi těmito dvěma kryptoměnami končí. Následuje výčet toho, co odlišuje XRP od ostatních:

Odlišující vlastnosti XRP

I když jsou si bitcoin a XRP podobné v tom, že nemají žádnou protistranu, téměř ve všech ostatních ohledech mezi nimi existuje velká propast. Prvním z nich je, že XRP má v knize XRP decentralizovanou směnárnu. 1

DEX – decentralizovaná směnárna

Je možné si vytvořit vlastní přizpůsobitelné tokeny. Kdybych chtěl, mohl bych si například vytvořit měnu s názvem „HODR“ (pozn.překladatele: jméno autora článku). I když si tokeny můžete vytvářet i v jiných sítích, jako je například ethereum, tokeny na XRP Ledgeru se vypořádávají rychlostí XRP Ledgeru, nikoli rychlostí oněch jiných, mnohem pomalejších sítí.

Tato schopnost vytvářet v XRP Ledgeru tokeny protistrany usnadňuje jejich obchodování na decentralizované burze, což je jednou z hlavních vlastností XRP Ledgeru (účetní knihy). Toto vydávání tokenů obvykle provádějí burzy nebo jednotlivci, kteří se rozhodnou provozovat na XRP Ledgeru brány (gateways). Kryptoměnové směnárny Gatehub a Bitstamp například vydají své vlastní vyplatitelné tokeny, které lze v reálném světě směnit za skutečnou verzi toho, co reprezentují. V případě GateHub vydá burza v na XRP Ledgeru tokeny na bitcoiny, které lze po celém světě volně obchodovat a Gatehub je může směnit (vykoupit) za skutečné bitcoiny.

Tokeny mohou na XRP Ledgeru vytvářet i ti, kdo chtějí provádět ICO (initial coin offerings) neboli prvotní nabídku tokenů. Takových bylo v minulosti už mnoho.

Escrow

Escrow je další populární funkce XRP Ledgeru. Pomocí funkce escrow (podmíněné uložení či úschova) může každý uživatel na stanovenou dobu zvolenou částku XRP „uzamknout“, a to dokud nenastane určité datum nebo nedojde ke splnění jiné podmínky. 2 Takto uzamčené částky XPR se stávají pro uživatele až do stanoveného data nedostupnými.

Jako příklad: společnost Ripple uzamkla svou pokladní zásobu XRP na nadcházejících 55 měsíců formou samostatných smluv o úschově (escrow), které postupně každý měsíc vyprší. Pokaždé, když XRP Ledger jednu z těchto smluv uvolní, začne být příslušné množství XRP společnosti Ripple dostupné. Ripple pak každý měsíc rozhodne, jak tyto uvolněné XRP využít pro svůj byznys: Nevyužitou část uvolněných XRP pak uloží do nové úschovy na dalších 55 měsíců. 3

Transakce přes platební kanály

Výchozí rychlost XRP Ledgeru dokáže zpracovávat 1 500 transakcí za sekundu (angl. TPS), pokud je každá transakce prováděna „na ledgeru“. I když je tato metrika řádově lepší než 6 TPS u bitcoinu, tvůrci XRP naplánovali, že se bude rozšiřovat i horizontálně, takže bude bez horního limitu v počtu transakcí, které dokáže zpracovat.

Pro dosažení horizontálního škálování (rozšiřování) byla vytvořena funkce známá jako „platební kanály“ (payment channels).

Ta umožňuje uživateli vyčlenit část XRP pro otevření kanálu. Uživatelé takového kanálu mohou později podat nárok vůči vlastníkovi kanálu a ten může příjemce ověřit bez interakce s XRP Ledgerem. To je známé jako „asynchronní zpracování transakcí,“ protože k němu dochází mimo jakákoli omezení, která platí pro konsensus na XRP Ledgeru. Tyto jednotlivé nároky pak může uživatel vypořádat tím, že transakce odešle hromadně. 4

Díky této funkci mohou velcí zpracovatelé plateb, jako je VISA, zpracovávat libovolný počet transakcí omezený pouze hardwarem, který používají, a tím, jak rychle dokážou vytvářet a ověřovat kryptografické podpisy.

Transakce přes Interledger Protocol

ILP je zkratka pro Interledger Protocol (protokol mezi účetními knihami), což je způsob, jak mezi sebou mohou komunikovat různé zapouzdřené účetní knihy (dokáže propojovat fiatové i blockchainové sítě) pomocí standardního platebního formátu. Protokol používá konektory pro horizontální škálování a platební pakety přenáší s extrémně nízkou latencí.

Šéf platformy Coil prohlásil, že společným použitím ILP a XRP může jít jeho tým mnohem dál: 5

„Díky technologiím, které jsme pomohli ve společnosti Ripple vybudovat tj. XRP a Interledger, dokážeme zpracovávat biliony transakcí za sekundu bez jakéhokoliv centrálního orgánu.”

Právě tato potenciální globální kapacita upoutala ve finančním světě pozornost mnoha lidí. Zatímco jiné kryptoměny nemají inherentní schopnost škálování (pokud se na ně nenavrství nějaká sekundární pomocná aplikace), tato schopnost je u XRP už v jejím samotném protokolu, což podporuje vysokou spolehlivost zpracování a jistotu vypořádání.

Jak XRP chrání XRP Ledger 

Kromě použití pro přeměnu jedné měny na druhou slouží XRP i k dalšímu účelu: K ochraně proti spamu v síti.

V otevřené síti je běžnou taktikou hackerů zaplavit systém mnoha miliony bezvýznamných transakcí, které síť přetíží a sníží tak její výkon. Tvůrci věděli, že má-li XRP sloužit jako globální měna, musí najít způsob, jak se před touto taktikou chránit. Ta je známá jako útok DDOS (distribuovaný útok na odepření služby).

Z tohoto důvodu XRP účtuje za každou transakci miniaturní, běžně nezjistitelnou částku. Tato minimální cena je v současné době nastavena na 10 „kapek“. Každá „kapka“ (angl. drop) je jedna miliontina jednoho XRP, což se může zdát v individuálním měřítku malé, ale k této minimální ceně přidává účetní kniha dynamicky rostoucí částku, zejména v době velmi vysokého vytížení sítě.

To znamená, že pokud se zlomyslný útočník pokusí zaplavit síť transakcemi, přivítají je stoupající náklady, aby se mu jeho činnost nevyplatila. Doposud k žádným úspěšným útokům DDOS proti XRP nedošlo.

Metrika výkonu XRP Ledgeru 

Rychlost vypořádávání XRP je mezi kryptoměnami legendární.

Kniha XRP používá pro ověřování transakcí model konsensu, který je mnohem efektivnější než modely „proof-of-work“, což vede k vypořádání za méně než čtyři sekundy. 6

XRP, nejrychlejší vypořádání transakcí

Síť je kromě své nevídané rychlosti také spolehlivá: Od svého založení v roce 2012 bylo bez incidentu vypořádáno přibližně 47 milionů účetních knih. 7

Když bylo obchodování s kryptoměnami ještě v plenkách, obchodníci neměli na výběr a museli k převodu hodnoty na burzu a z burzy používat bitcoiny, což znamenalo, že byli nuceni na potvrzení jedné bitcoinové transakce čekat hodinu nebo i více.

Nové burzy se rozhodly jako svou základní měnu používat XRP právě proto, že v době silného obchodování umožňuje rychlý pohyb hodnot, čímž zvyšuje objem dosahované směny.

Další zajímavé statistiky

Dvě silné stránky XRP jsou rychlost a škálovatelnost, k těmto dvěma výkonnostním aspektům se ale řadí i další charakteristiky knihy XRP, které jsou pro mnohé zúčastněné strany také důležité. Jedním z klíčových odlišujících prvků XRP ve srovnání se sítěmi typu „proof-of-work“ je efektivní využívání energie.

Spotřeba energie: Sítě kryptoměny na bází „proof-of-work“ jsou pro své zabezpečení závislé na obrovském (a dále rostoucím) množství elektřiny. Nedávná studie porovnávala bitcoiny, XRP a další sítě a zjistila, že nejúčinnější sítí je XRP. 8

XRP má ve srovnání s jinými kryptoměnami zanedbatelnou spotřebu elektrické energie

Jde o výrazný rozdíl, který je čím dál důležitější, protože svět čelí výzvám globálního oteplování. Většina lidí by raději podporovala „zelenou“ kryptoměnu, jako je XRP.

Decentralizace XRP (a centralizace bitcoinu)

Také statistiky decentralizace odhalily důležité rozdíly mezi XRP a bitcoiny nebo ethereem – dvěma populárními kryptoměnami na bázi „proof-of-work“. Ačkoli jednotlivci, kteří investovali velké prostředky do tokenů typu „proof-of-work“, by to raději nezveřejňovali, slib decentralizace se nyní u bitcoinů i dalších podobných sítí téměř vytratil, protože určití jednotlivci se naučili, jak si se strukturami stanovenými pro ověřování pohrát ve svůj prospěch.

V současnosti ovládá většinu ověřování transakcí jen malá hrstka velkých těžařů, kvůli čemuž jsou bitcoiny a další podobné měny závislé na těchto organizacích.

(Pozn. překladatele: Halving, který proběhl v květnu 2020, snížil odměnu za vytěžení jednoho bloku z 12.5 BTC na 6.25 BTC a vyřadil ze hry těžaře, kteří za těchto podmínek již dále nejsou schopni pokračovat v těžbě BTC. Jejich náklady se nezměnily, ale odměna za vytěžení bloků ano. Díky tomu takzvaný “Nakamoto koeficient” klesl na hodnotu 2 – tento koeficient vyjadřuje počet entit, které by mohly provést tzv. 51% útok na Bitcoin, tj. změnit historii transakcí. V současnosti totiž pouze dvě společnosti – F2Pool a dva pooly ovládané Bitmainem (Btc.com a AntPool) – ovládají 62% celkového hashrate, to znamená, že tyto dvě entity by mohly být schopné provést 51% útok na bitcoin. Další hrozba přichází ze strany totalitní čínské vlády, která by mohla kdykoli převzít kontrolu nad těmito společnostmi.)

Naproti tomu společnost Ripple ovládá pouze 4 % validátorů a již neovládá většinu uzlů na doporučeném výchozím seznamu UNL (jedinečný seznam uzlů):

A takto to vypadá ve srovnání s centralizací při těžbě bitcoinů a eterea:

Společnost Ripple ovládá pouze 4% validátorů na XRP Ledgeru.

A když vezmeme v úvahu pouze validátory uvedené ve výchozím seznamu UNL:

Společnost Ripple ovládá pouze 24% validátorů na doporučeném výchozím seznamu UNL.

12 13 14

Zatímco model XRP povede v průběhu času k další decentralizaci, systémy „proof-of-work“ jako bitcoin a ethereum již směřují ke stále centralizovanějšímu řízení validace transakcí:

Postupem času se XRP stále více decentralizuje, zatímco bitcoin a ethereum se centralizují (v Číně).

Když se na začátku existence kryptoměny zavedou pobídky, někdy vedou nakonec přesně k tomu výsledku, kterému se snažily zabránit.

(Pozn. překladatele: Princip finančního odměňování tzv. těžařů za potvrzování transakcí v rámci bitcoinové sítě a těžení nových bitcoinů vede k tomu, že se tito těžaři sdružují za účelem většího zisku do poolů, tvoří “těžařské farmy” a stěhují do míst s nejlevnější elektřinou, konkrétně do totalitně ovládané Číny, která by mohla kdykoliv převzít kontrolu na těžařskými farmami, ovládnout tak bitcoinovou síť a provést tzv. 51% útok tj. změnit historii transakcí)

Statistiky vlastnictví: Další důležitou statistikou pro jakoukoli kryptoměnovou síť je počet „peněženek“, které uživatelé vytvoří. Systém XRP je v tomto ohledu pozoruhodný, protože každá aktivní peněženka musí být financována „rezervou“ 20 XRP. Kvůli tomuto požadavku je počet peněženek v síti pravděpodobně věrohodnějším indikátorem počtu jedinečných uživatelů. V současné době existuje v účetní knize XRP více než 1,6 milionu aktivních peněženek. 9

Ledger Exposed jsou webové stránky vytvořené jedním z nejzkušenějších vývojářů komunity XRP: Wietse Wind.

Stránky Ledger Exposed vytvořil, aby zpřístupnil aktuální statistiky každému, kdo je natolik zvědavý, že si chce udělat průzkum. Stránky obsahují několik dynamických sestav, které v reálném čase poskytují informace o vlastnictví XRP, rozdělení peněženky a využití úschovy (escrow). Uvádíme aktuální přehled „top 1 %“ držitelů XRP:

To znamená, že aby se investor dostal mezi „top 1 %“, musí držet alespoň 69 278 XRP. Aby byl investor považován za jednoho z „top 10 %“, musí držet více než 2 821 XRP. I když pro většinu lidí je to pouze zajímavost, někteří obchodníci si při svém aktivním působení na trhu dali tyto úrovně za cíl.

Kdo je kdo?

Pokud jste v XRP nováčkem a přemýšlíte, kde začít, stojí za to se seznámit s osobnostmi a lidmi, kteří buď XRP sledují nebo se aktivně podíleli na jeho vývoji. Moudré je také prozkoumat společnosti, které pro knihu XRP vytvářejí aplikace.

A ty nejsou omezeny na tradiční firmy či komerční organizace. Jednu z největších kryptoměnových komunit, která na dnešním trhu existuje tvoří mnoho nezávislých vývojářů, autorů, umělců, vědců a vloggerů (video bloggerů). Podle jednoho výzkumníka se počet sledovatelů XRP na Twitteru blíží jednomu milionu, i když není jasné, jak autor měří „sledovatele“ v případě decentralizované kryptoměny. 10

Pokud hledáte stručnou historii společnosti Ripple, největšího tvůrce aplikací využívajících XRP, jako dobrý výchozí bod doporučuji článek v časopisu Forbes: 11

David Schwartz, jeden ze zakladatelů sítě XRP Ledger a kryptoměny XRP

Jde o nezávislou historii nejen Davida Schwartze, jednoho z tvůrců XRP, ale také společnosti, kterou pomáhal budovat.

K čemu se XRP používá?

Každá kryptoměna, má-li přežít a prosperovat, musí mít použitelnost v reálném světě. XRP má tři masivní možnosti použití:

 • RippleNet – přeshraniční i tuzemské platby
 • Coil – zpeněžení digitálního obsahu na internetu pomocí mikroplateb
 • Codius – deriváty prostřednictvím chytrých smluv

I když k platbám existují v současnosti určité statistiky z reálného světa, které pomáhají odhadnout budoucí potenciální rozsah plateb, předpokládá se, že použití modernějších technologií by mohlo tento trh výrazně zvětšit. XRP lze použít jako mezinárodní přemosťovací aktivum při přechodu mezi jednotlivými měnami, takže vícedenní transakce se dají provádět a vypořádávat v reálném čase.

Zpeněžení (monetizace) je trend, kdy poskytovatelé obsahu mohou upravit své webové stránky nebo aplikace tak, aby místo reklamy automaticky přijímaly mikroplatby. Jde o model vydělávání peněz, který rychle získává na popularitě – alespoň vycházíme-li z počátečních reakcí na monetizační a obsahovou platformu Coil. V Coil se používá jako metoda vypořádání XRP.

Třetí možnost použití – deriváty – je zatím neznámá. Někteří odborníci se domnívají, že existují celé třídy derivátových produktů, které se dnes nepoužívají, protože správa jejich smluv není s aktuální technologií ekonomicky proveditelná. Platforma Codius by je však mohla za nízkých nákladů automatizovat a potenciálně vytvořit nové derivátové produkty. Celkově je dnes derivátový trh největší třídou aktiv na planetě. Codius ve výchozím stavu podporuje XRP.

Pozn.překladatele: V době překladu článku existují i další využítí pro XRP:

 • Forte – využítí XRP v herním průmyslu;
 • Logos – řešení v rámci DeFi (decentralizované finance);
 • Sologenic – tokenizace akcií, komodit a ETFs na XRP Ledgeru;
 • Securitize – tokenizace cenných papírů na XRP Ledgeru.
 • PolySign – správa digitálních aktiv, custody služby.

Další bádání

Pro ty, kteří se chtějí zanořit hlouběji a dozvědět se o XRP víc, uvádím několik webových stránek a zdrojů, které doporučuji:

Reddit má několik „podredditů“ obsahujících různé užitečné materiály a úvodní příspěvky „přišpendlené“ k postranní navigaci. I když jsem uvedl podreddit r/Ripple, na stránkách existuje mnoho dalších, které se také týkají témat souvisejících s XRP.

Twitter je zajímavým zdrojem, jehož vývoj však vyžaduje u každého jednotlivce určitý čas. Každý uživatel Twitteru má své vlastní preference, které twitterové účty sledovat a zahrnout je do svého profilu. Přizpůsobení dobrého twitterového kanálu chce čas, ale když ho věnujete, může to přinášet cenné informace o vývoji uvnitř ekosystému XRP.

Quora obsahuje mnoho otázek a odpovědí od „ikon“ XRP, jako jsou jeho tvůrce David Schwartz nebo generální ředitel společnosti Ripple Brad Garlinghouse. Můj ukázkový odkaz je na setkání Quora 2017 od Brada Garlinghouse.

XRPChat existuje už řadu let a obsahuje pokladnici historických příspěvků a informací spolu s širokým výběrem kategorizovaných odkazů a zdrojů pro čtenáře. Může se také pochlubit funkcemi usnadňujícími diskuse o aktuálních tématech, které jdou do hloubky a jsou navštěvovány tisícovkami členů.

Naproti tomu docela nedávno YouTube zaznamenal v sociálních médiích celou řadu nových výrazných kryptoměnových hráčů zaměřených na XRP a jeho vývoj. Uvádím odkaz na zábavný rozhovor s Wietse Windem. Některé kanály YouTube jsou už poměrně velké a mohou se chlubit odběrateli v řádu desítek tisíc. Mám mezi nimi své oblíbence, ale nechci vás navádět žádným konkrétním směrem.

Firemní web Ripple obsahuje skvělé základní informace o XRP podpořené poutavou grafikou a intuitivní navigací. Tento web by asi měl být výchozím bodem pro většinu lidí, kteří s XRP začínají.

XRP Arcade je neuvěřitelný web fanoušků, který vytvořil a udržuje Leonidas Hadjiloizou. Stránka obsahuje jeden z nejkomplexnějších chronologických výpisů vývoje ekosystému XRP a účastníků trhu, a to včetně burz, trhů XRP, peněženek, firem nějak propojených s XRP a klientů společnosti Ripple. Leonidas Hadjiloizou vytvořil také stránku rozmanitých úvodních témat a odkazů pro nadšence XRP, aby si je mohli sami dál prozkoumávat.

XRP.CO je nezávislý web vytvořený členem komunity XRP Kieranem Kellym. Při vytváření webu spolupracoval s mnoha jednotlivci, takže web teď shromažďuje data z veřejných API a v reálném čase publikuje statistiky o XRPL.

FUD Bingo je web, který vytvořil Wietse Wind s tím, že bude sloužit jako centralizované místo, napomáhající snadnému odhalování běžných mylných představ o XRP. Pokud máte o XRP nepříjemné pochyby, stojí za to zajít na tento web a zjistit, zda někdo jiný nemá stejnou otázku.

Vítejte v budoucnosti

Pokud jste v systému XRP nováčkem, stojí za to seznámit se s aspekty fungování jeho sítě. Pomůže vám to vysvětlit některé z těchto bodů ostatním, až se mohou ptát. Kryptoměny jsou složité téma.

Když v historii docházelo k technologickým inovacím, jejich přijetí společností vždycky pomohla komunikace mezi jednotlivci. Kryptoměna je ale náročnější, a pokud někdo požádá obyčejného člověka, aby mu za pět minut vysvětlil XRP, jen někteří to dokážou srozumitelně.

Všichni můžeme mluvit s lidmi, se kterými se známe nebo se s nimi setkáme, a pomáhat tak šířit přesné informace; XRP změní globální obchod, musíme se ale snažit pomoci pochopit jeho potenciál těm, kteří na trhu začínají.

Zdroje a poděkování:

 1. https://developers.ripple.com/decentralized-exchange.html
 2. https://developers.ripple.com/escrow.html
 3. https://ripple.com/insights/ripple-to-place-55-billion-xrp-in-escrow-to-ensure-certainty-into-total-xrp-supply/
 4. https://developers.ripple.com/payment-channels.html
 5. https://medium.com/coil/coil-building-a-new-business-model-for-the-web-d33124358b6
 6. https://ripple.com/xrp/
 7. https://xrpcharts.ripple.com/#/
 8. http://papers.netrogenic.com/sid/eco-friendly-money.pdf
 9. https://ledger.exposed/rich-stats#range
 10. https://coinsocialstory.com/
 11. https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/09/04/ripples-trillion-dollar-man/
 12. https://www.blockchain.com/pools as of 5-16-2019
 13. https://etherscan.io/stat/miner?range=7&blocktype=blocks as of 5-16-2019
 14. https://minivalist.cinn.app/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *