Kryptoměna XRP a síť XRP Ledger

Posted on

XRP, měna k přemostění mezi různými tradičními měnami (fiat)

Zdroj: Binance Research

 • XRP Ledger (XRPL) je open-sourcová distribuovaná účetní kniha běžící na síti serverů typu peer-to-peer.
 • Výchozím aktivem pro XRPL je digitální měna XRP. Je navržena tak, aby fungovala jako přemosťovací měna s cílem umožnit „použití inovativních technologií napříč celým platebním prostorem“ a umožnit „plynulé, konečné a nákladově efektivní“ globální platby prováděné v reálném čase.
 • XRPL podporuje také dluhopisy (obligatorní aktiva), mezi něž spadá velké množství typů aktiv (např. měny fiat, zlato, míle leteckých společností, body na kreditních kartách, další kryptoměny…).
 • XRPL nabízí decentralizovanou směnárnu, která umožňuje obchodování jak s dluhopisy, tak s XRP. XRPL nabízí i některé funkce inteligentních kontraktů a podporuje Interledger Protocol nezávislý na síti.
 • Existuje celkem 100 miliard XRP, dostupné množství XRP je ale vytvořeno tak, aby se postupem času snižovalo, čehož se dosahuje tím, že se částky získané z transakčních poplatků likvidují.
 • Síť XRPL byla uvedena na trh v roce 2012 a je udržována účastníky komunity, mezi nimi zejména společností Ripple, která drží velké množství prostředků XRP. Ty jsou z velké části uzamčeny v úschově a účelově vázány.

Historické denní ceny (v USD)

Aktuální cena XRP na grafu zde.

1. Co je XRP?

XRP je digitální aktivum vytvořené „pro inovativní technologie v celém platebním prostoru“. Je výchozím digitálním aktivem sítě XRP Ledger (XRPL) – softwarovou distribuovanou open-source sítí nevyžadující povolení, která funguje na síti serverů typu peer-to-peer.

1.1 Jak se měna XRP používá?

Vizí XPR je transformovat globální platby pomocí výhodnějších prostředků, než jsou tradiční platební kanály. Měnu XRP může dále využívat široká škála třetích stran, které si mohou vyvíjet inovativní řešení pro další využítí XRP. Více v samostatném článku XRP ekosystém.

1.2 Jak funguje síť XPR Ledger (XRPL)?

V síti XRPL se ve validátorských uzlech shromažďuje množina všech „kandidujících“ transakcí a dochází k dohodě o tom, které transakce, pokud tam nějaké jsou, proběhnou před uzávěrkou daného záznamu.

Jakmile dojde v otázce sady transakcí k dohodě, transakce se provedou v deterministickém pořadí dle objektivních pravidel sítě, která si nezávisle určuje každý server.

Tato dohoda zvaná konsensus slouží jako konečné a nezvratné vypořádání. Záznam v síti XRPL dosahuje konsensu o všech otevřených transakcích každých 3-5 sekund, pak se okamžitě vytváří nový záznam.

Validátorem se může stát jakákoliv strana. Tým společnosti Ripple publikuje seznam uzlů, na které odkazují během konsensu jeho vlastní servery a na které se mohou rozhodnout odkazovat i další servery. Tento seznam se nazývá „seznam jedinečných uzlů“ (anglicky UNL = Unique Node List) a k druhému čtvrtletí 2020 je v něm 36 validátorů z celkového počtu 140. Společnost Ripple tedy ovládá pouze cca 25% validátorů na seznamu UNL. Kdokoli má možnost vytvářet a publikovat své vlastní seznamy UNL, které pak mohou využívat i ostatní.

Společnost Ripple ovládá pouze cca 25% validátorů na doporučeném výchozím seznamu UNL.

1.3 Použití XRP

Podle informací společnosti Ripple má měna XRP následující vlastnosti, díky nimž je pro provádění plateb nejvhodnější. Je:

 • rychlá: platby vyřizované přes síť XRPL se vypořádávají do 3-5 sekund
 • škálovatelná: síť XRPL je technicky schopna zpracovat více než 1 500 transakcí za sekundu. Protože XRPL podporuje platební kanály, dal by se tento limit případně zvýšit na biliony transakcí za sekundu.
 • distribuovaná: síť XRPL má více než 140 validátorů rozptýlených po celém světě
 • stabilní: od svého založení v roce 2012 byly všechny záznamy účetní knihy uzavřeny bez problémů (k červenci 2020 uzavřeno přes 56 milionů záznamů).
 • ekologická: protože síť XRPL není postavena na mechanismu konsensu PoW (Proof-of-Work), spotřebovává na své operace méně energie než bitcoiny a další měny na principu PoW.
 • transparentní: podobně jako ostatní veřejné distribuované sítě má i XRPL statistiky s informacemi o rychlosti vypořádání, poplatcích za síťové transakce a počtu transakcí za sekundu aktualizovány v reálném čase.

2. Klíčové vlastnosti XRP

2.1 Konsensuální protokol sítě XRP Ledger 

Síť XRPL používá k dohodě o pořadí a platnosti transakcí XRP takzvanou „Federativní byzantskou dohodu“ (FBA) a z ní vycházející XRP Ledger Consensus Protocol založený na algoritmu RPCA (Ripple Protocol Consensus Algorithm).

Každých 3 až 5 sekund se vytvoří nový záznam s aktualizovanými zůstatky, což nevytváří pravděpodobnostní, ale absolutní konečnou hodnotu vypořádání.

XRPL Consensus Protocol se od většiny konsensuálních mechanismů nevyžadujících povolení (jako např. „proof of work“ nebo „proof of stake“) liší. Hlavní rozdíl od těchto nejvíce rozšířených konsensuálních mechanismů je v tom, že XRPL Consensus Protocol nepotřebuje nikomu poskytovat pobídky (finanční odměny za ověřování transakcí). Jedním z cílů takové struktury bylo zabránit postupné centralizaci operátorů, kteří schvalují bloky, protože jak síť „zraje“, mají někdy tito validátoři tendenci vytvářet kartely (Pozn. překladatele: Příkladem může být např. bitcoinová síť, která se postupem času centralizovala. Důvodem jsou právě finanční odměny pro tzv. těžaře za těžění nových mincí BTC a ověřování transakcí, kteří se za účelem zisku sdružují do poolů a stěhují na jedno místo – do totalitně ovládané Číny kvůli levnější elektrické energii).

V síti XRPL je přesný postup nalézání konsensu popsán takto:

 1. Každý validátor převezme všechny transakce, které nejsou zahrnuté už v předchozím bloku, a odvysílá je jako „sadu kandidátů“.
 2. Každý validátor prověří sady kandidátů, které přišly od ostatních validátorů na jeho seznamu UNL, a hlasuje pro ty transakce, které by na základě deterministických pravidel měly být zahrnuty do dalšího zápisu do knihy.
 3. Transakce, které obdrží větší než minimální požadovaný počet hlasů, projdou do dalšího kola, zatímco transakce, které nedostanou potřebný počet hlasů se buď vyloučí nebo zahrnou do sady kandidátů pro další blok.
 4. Jestliže s transakcí souhlasí minimálně 80 % validátorů ze seznamu UNL na daném serveru, transakce se přidá do „odsouhlasené sady“, což je množina všech transakcí, které se mají stát součástí příštího zápisu do knihy. Všechny transakce odsouhlasené sady se do knihy zapisují v deterministickém pořadí a výsledek jejich zapisování (které může nebo nemusí být úspěšné) vytvoří další položku v knize.

2.2. Digitální aktivum pro platby

Výchozím digitálním platidlem v síti XRPL je měna XRP. Každý, kdo má kryptografický klíč a připojení k internetu, může měnu XRP držet a posílat komukoliv dalšímu. Tvůrci vyvíjeli měnu XRP tak, aby byla praktickou přemosťovací měnou, využitelnou pro uskutečňování obchodů v jakékoliv jiné měně. 

XRP nejlépe popisuje následující:

 • Mechanismus konsensu sítě XRPL je škálovatelný (propustnost zhruba 1500 transakcí za sekundu) a je založený na předpokladu, že „s trochou důvěry dojdete daleko“. Software v síti XRPL umožňuje přepínat kryptografické algoritmy a průběžně tak reflektovat budoucí vývoj techniky.
 • I když je v nabídce celkem 100 miliard XRP, dostupné množství je vytvořeno tak, aby se postupem času snižovalo, čehož se dosahuje tím, že se částky získané z transakčních poplatků likvidují. Jedno XRP se může dál dělit, a to až na šest desetinných míst.
 • Použité kryptografické algoritmy (jako např. ECDSA neb Ed25519) jsou průmyslové standardy a jsou integrovány tak, aby se daly nahradit, jak se bude vývoj kryptografie dostávat na vyšší úrovně. 
 • Síť XRPL nabízí některé funkce inteligentních kontraktů. Díky jejich využití pak XRPL nabízí plně funkční účetní systém pro sledování obchodních závazků a vypořádávání transakcí formou atomicity.
 • Ripple kromě toho zajišťuje „odpovědné nakládání se softwarem“, což zaručuje, že software, na němž účetní kniha XRPL stojí, bude dobře udržován.

2.3 Inteligentní kontrakty se specifickými vlastnostmi

Jak už bylo zmíněno, síť XRPL podporuje některé funkce inteligentních kontraktů. Tyto funkce umožňují: 

 • Platební kanály oddělují platby a vypořádání, aniž by se tím zvyšovalo riziko obvykle spojené s opožděným vypořádáním. To umožňuje asynchronní změny zůstatků, jejichž rychlost je omezena pouze schopností vytvářet a ověřovat podpisy.
 • Úschovy: XRP se dají uzamknout do úschovy, dokud neuplyne zadaný čas nebo není splněna jiná kryptografická podmínka.
 • DepositAuth umožňuje uživatelům rozhodnout, kdo jim může poslat peníze a kdo ne.
 • Decentralizovaná burza umožňuje uživatelům v účetní knize obchodovat se závazky a s měnou XRP.
 • Invariantní (nezměnitelná) kontrola poskytuje nezávislou vrstvu ochrany proti chybám, které by mohly při provádění transakcí vzniknout.
 • Dodatky přinášejí hladké aktualizace stávající sady funkcí (za předpokladu, že dojde k 80% shodě po dobu 14 dní), takže se technologie může nadále vyvíjet, aniž by došlo k poškození sítě nebo vyvolání nejistoty v dobách přechodu. Seznam dodatků zde.

2.4 Zpracovávání transakcí odolné vůči cenzuře

Tím, že síť XRPL spoléhá na důvěryhodné validátory, využívá vlastně určité malé množství lidské interakce ve snaze dosáhnout „lepší distribuce rozhodovací pravomoci než jiné decentralizované systémy“.

Uživatelé sítě XRP vyberou jedinečný seznam uzlů (UNL), což je seznam validátorů, kterým tento uživatel při objednávání transakcí důvěřuje. Uživatelé si mohou pro svůj vlastní seznam UNL vybrat konkrétní ověřovatele nebo se mohou spolehnout na doporučené seznamy UNL sestavené jinými stranami.

Uživatelé mají trvalou svobodu kdykoliv změnit svůj seznam UNL a tím i validátory, kterým důvěřují. Kdyby například nějaká strana ovládající velký počet validátorů zneužila svou sílu a navrhla změny, které by sloužily pouze jejím zájmům, stačí, aby uživatelé uzlů jednoduše odstranili validátory dané strany ze svých UNL a spolehli se na jiné validátory, kteří budou lépe zastupovat jejich zájmy.

3. Ekonomika a distribuce zásob

Existuje jen konečné množství XRP. Při vzniku v roce 2012 jich bylo vytvořeno 100 miliard a žádné další XRP už vytvářet nelze.

Množství XRP dostupné široké veřejnosti se v průběhu času mění v důsledku několika faktorů: mění se transakční poplatky, anti-spamové požadavky a rezervy v úschově.

Transakční poplatky

Za odesílání transakcí do sítě XRPL je účtován drobný poplatek v XRP. Zaplacená částka se následně zničí. Odesílatelé si vybírají, kolik se má zničit, je tam ale určité minimum vycházející z očekávané práce na zpracování transakce a z aktuálního vytížení sítě.

Pokud je síť přetížena, transakce, které slibují zničit více XRP, mohou transakční frontu předběhnout. Jde o anti-spamové opatření, kvůli kterému by bylo neúměrně nákladné zahájit na síť s účetní knihou XRPL útok typu DdoS (cílené přetížení serveru).

Anti-spamové požadavky 

Každý účet v knize XRPL musí mít v rezervě určitou malou částku XRP. Jde o anti-spamové opatření, které odrazuje ty, kdo by zabírali svými daty v knize mnoho místa.

Validátoři účetní v rámci sítě XRPL mohou hlasovat pro změnu výše požadované rezervy XPR, aby mohli případně kompenzovat změny její reálné hodnoty.

Rezerva v úschově

Společnost Ripple drží velkou rezervu XRP v kryptograficky zabezpečené úschově. Na začátku každého měsíce se z úschovy uvolní 1 miliarda XRP pro použití společností Ripple. Ta je povinna použít tuto částku k podpoře růstu komunity XRP a může prodávat XRP institucionálním investorům. Ripple zveřejňuje prodeje čtvrtletně ve své zprávě o stavu trhu XRP Markets Report.

Na konci každého měsíce se zbývající XRP, které společnost neprodá nebo nerozdá, uloží na 54 měsíců zpět do úschovy. Při změně značky z OpenCoin Inc. na Ripple zdědila společnost RippleLabs 80 miliard XRP. 55 miliard XRP bylo uloženo do úschovy a účelově omezeno, aby se posílila předvídatelnost jejích zásob a růst ekosystému XRP.

Další informace o technických možnostech úschovy naleznete v části Úschova.

4. Projektový tým

Síť XRPL vytvořili v roce 2012 Jed McCaleb, Arthur Britto a David Schwartz. Koncepční vývoj decentralizovaného měnového systému byl však zahájen již v roce 2004 Ryanem Fuggerem, kterého následně oslovil Jed McCaleb a přidal se k němu.

David Schwartz (spoluzakladatel)

Bývalý technický ředitel ve společnosti WebMaster Incorporated, který vyvinul šifrované cloudové úložiště a systémy vnitropodnikových zpráv pro organizace, jako je CNN nebo Národní bezpečnostní agentura.

Jed McCaleb (spoluzakladatel)

Kromě podílu na vzniku XRPL byl Jed McCaleb spoluzakladatelem a technickým ředitelem společnosti Ripple, vytvořil MtGox. V současnosti působí jako spoluzakladatel a technický ředitel sítě Stellar.

Arthur Britto (spoluzakladatel)

Arthur Britto je spoluzakladatelem společnosti Ripple a spoluautorem sítě XRPL a společnosti PolySign.

Síť XRPL a její okolní komunitu udržují účastníci globální „XRP Community“, jejímž aktivním členem je i společnost Ripple.

5. Aktivity kolem XRP

5.1. Vývojová činnost a úložiště GitHub

Síť XRPL je umístěna na Ripple-lib, což je open-sourcové úložiště v rámci úložiště GitHub společnosti Ripple.

Xpring je iniciativa ekosystému společnosti Ripple, která pomáhá budovat internet hodnot.

5.2 Činnost v řetězci

Živé informace o účetní knize XRPL jsou zobrazeny zde.

5.3 Aktivity a partneři

 • Anchorage zajišťuje „opatrovnictví“ XRP, což umožňuje firemním zákazníkům bezpečně ukládat XRP pro různé potřeby použití.‌‌
 • BitPay je systém pro zpracovávání plateb prováděných digitálními aktivy, který umožňuje tisícům obchodníků přijímat platby v XRP.
 • Blockset od firmy BRD je robustní platforma pro integraci blockchainových dat, která nabízí vývojářům sadu nástrojů k vytváření aplikací napříč různými řetězci pomocí jednoduchého API. Blockset obsahuje i podporu XRP, což vývojářům umožňuje při vytváření aplikací přístup k účetní knize XRPL.
 • Flare, blockchainová síť nové generace, která vývojářům umožňuje vytvářet, financovat a vypořádávat inteligentní kontrakty měnou XRP.
 • XRPScan, jeden z nejoblíbenějších blockchainových průzkumníků pro XRP, který po celém světě používá více než 50 burz včetně Coinbase, Bitfinex, Bitkub a Bitpay, a to pro vyhledávání informací o účtu v knize XRPL a pro ukazování transakcí svým uživatelům.
 • Ripple používá XRP ve svém produktu likvidity na vyžádání, jímž jde využít digitální aktivum pro přemostění dvou měn během několika sekund, což zajišťuje rychlé odesílání a přijímání plateb v místní měně na obou stranách transakce. Kromě toho to snižuje potřebu mít ve vysílající zemi předfinancovaný účet.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *