Interledger protokol: Větší podíl pro všechny

Posted on

Zdroj: částečně převzato z Hodorova blogu o XRP

Dramatická lekce historie

Když se internet na začátku století stal přístupným běžným spotřebitelům, jedna společnost měla obrovskou výhodu v podílu na trhu, a to díky počtu uživatelů, kteří se počítali v desítkách milionů. Tou společností byl AOL.

AOL se pokusil záměrně zastírat rozdíl mezi poskytováním připojení k internetu a webovými stránkami nabízejícími e-mail. Na vrcholu své popularity připojoval AOL k internetu přes 35 milionů lidí. (1) Zákazníci si brzy začali uvědomovat, že nejlepší webové stránky nemají se společností AOL nic společného, a začali se ptát: „Pokud můžu získat bezplatný e-mail na Yahoo nebo na Hotmailu, proč si nepořídit pouze přístup k internetu přes poskytovatele internetového připojení?“

Když si lidé uvědomili, že skutečnou inovací je samotný internet umožněný protokolem HTTP, začal AOL svůj podíl na trhu ztrácet. Přestože AOL od svého téměř zániku zaznamenal určitou míru úspěchu, tato historická lekce má výrazný podtext pro investory do kryptoměn.

Když vznikl bitcoin, šlo o inovaci – distribuované úložiště hodnoty, která existovala ve svém vlastním uzavřeném systému, své vlastní síti. Byla to – a dosud je – převratná a úžas vyvolávající koncepce. Pro interakci s jeho kódem bylo napsáno mnoho API (= application programming interface), tato komunikace byla ale vyvinuta bez jakékoliv standardizace a bez pohledu do budoucnosti, kdy spolu budou muset komunikovat různé sítě.

Bitcoin má v současné době podíl na trhu… ale jak dlouho, než si zákazníci uvědomí, že by mohli pro svůj bankovní účet vlastnit a používat jakoukoli minci? Ta doba se velmi rychle blíží s protokolem Interledger, tedy novým mezinárodním standardem pro způsob komunikace a předávání plateb mezi odlišnými sítěmi.

Otevřený je silnější, ne slabší

Když tým vývojářů a designérů XRP vyvinul účetní knihu XRP Ledger, věděl, že klíčovým faktorem pro její rozšíření a využití bankami a finančními institucemi bude schopnost snadno se integrovat s jinými systémy a technologiemi.

Na podporu tohoto využití firma Ripple rychle vyvinula různé API, které umožňovaly komunikovat se sítí naprosto komukoli. Já sám jsem vyvinul a nasadil svou vlastní API v roce 2014. Byl to jednoduchý projekt. API potvrzovala, zda byla platba měnou XRP úspěšně provedena.

Firma Ripple velmi brzy poznala, že její API jsou dobré, ale ne dost dobré… Svět kryptoměn byl rychle zaplavován snůškou kryptoměnových sítí, které neměly žádnou standardní formu pro vzájemnou interakci ani pro sdílení informací o transakcích.

ILP (interledger protokol): na cestu vzpomínek

Stefan Thomas je technickým ředitelem společnosti Ripple (Pozn: v době překladu tohoto článku Stefan Thomas již není CTO Ripplu, ale zakladatelem a CEO firmy Coil, jež se specializuje na mikroplatby pomocí XRP) a Evan Schwartz je její známý technik sídlící v Lucemburku. Oba spolupracovali na projektu komunikace různých účetních knih přes síť konektorů a standardizovaných protokolů. První oficiální dokument o něm vydali v říjnu 2015. (2)

Kromě vytvoření koncepce si oba uvědomovali, že taková koncepce je větší než společnost Ripple.

Snad v každé jiné společnosti by bylo těžké prodat nadřízeným myšlenku, že je dobré věnovat čas tvorbě inovace, která bude volně dostupná pro kohokoli – dokonce i pro konkurenci. Ripple ale není normálním typem společností. Dívají se tam dál než jen na to, kdo co vlastní. Uvědomili si, že narazili na koncepci, která by mohla transformovat celé odvětví.

Dalším krokem bylo získat nejvhodnější komunikační standard, který by mohli používat všichni – dokonce i konkurenti. Krátce po vydání oficiálního dokumentu byla vytvořena komunitní skupina Interledger W3C. Dnes jsou mezi jejími členy stovky vlivných organizací jako BigChain, Blockstream, Capgemini, Commonwealth Bank of Australia, Tata Consultancy Services, Infosys, PWC, Verisign nebo Wells Fargo. Seznam členů je opravdu rozmanitý, kromě technologických společností zahrnuje i zástupce univerzit, neziskovýc organizací a vlády. (3)

Standardizace protokolu vedla mimo jiné k podpoře a zveřejnění pracovní skupinou Internet Engineering Task Force (IETF), což je orgán odpovědný za TCP/IP. (4)

Co je vlastně ILP?

ILP je řada konektorů vytvářejících komunikační síť mezi různými účetními knihami. Organizace nebo jednotlivci, kteří konektory provozují, mohou z této činnosti těžit zpoplatněním svých služeb. Na té nejjednodušší úrovni je úkolem konektoru přijmout převod provedený v jedné účetní knize a provést odpovídající převod v jiné knize. Aby to fungovalo, musí mít každá účetní kniha „pluginy ILP“, přes které se stává kompatibilní s ILP. Tyto pluginy (zásuvné moduly) umožňují účetní knize komunikovat se sítí konektorů.

Protokol je už ve zralé fázi a poskytuje vedení vývojářům všech vrstev architektury: vrstvy účetní knihy, vrstvy mezi účetními knihami (inter-ledger), transportní vrstvy a aplikační vrstvy. Každý aspekt komunikace je pečlivě definován a zdokumentován včetně „Interledger Quoting Protocol“, který definuje, co odesílatelé plateb od konektorů požadují k určení zdrojové nebo cílové částky platby. (5)

Jádrem architektury ILP je zabezpečení. Transakce jsou zabezpečeny pomocí podmíněných převodů. Odesílatel musí vždy obdržet kryptografický důkaz, že příjemce obdržel platbu nebo že transakce je neplatná. (6) K přenosu tohoto kryptografického důkazu se používají dva protokoly transportní vrstvy: buď předvolené klíče PSK (Pre-Shared Keys), nebo žádost o platbu mezi účetními knihami IPR (Interledger Payment Request). (7)

Vývojáři si ho zamilují

Mohu to prohlásit s jistotou, protože jsem vývojář! Rád používám API, které usnadňují a zrychlují komunikaci. A přesně to dělá ILP. Má rozsáhlou dokumentaci o už existujících API, na které se mohou vývojáři odkazovat. Ztratil jsem už přehled o čase, kdy jsem procházel jejich začátečnickými příklady a ukázkami klienta ILP na Githubu. (8) Některé burzy kryptoměn, jako je Gatehub, už umožňují využívání
protokolu ILP externími stranami. (9)

Čím je ILP dobrý pro XRP?

Pojďme k tomu podstatnému. Možná si říkáte: „Proč společnost Ripple vyvíjela úsilí, vytvořila, sponzorovala a prosazovala něco, co teď zdarma sdílí s ostatními včetně svých konkurentů?“ Je to oprávněná otázka. Abychom dosáhli správné odpovědi, musíme obrátit pozornost k hlavnímu cíli ILP:

„Síla internetu vychází ze skutečnosti, že propojuje všechny. Není to totiž jediná síť nebo systém. Internet je síť vytvořená ze sítí neboli „inter-síť“. Pakety informací jsou zasílány přes nezávislé poskytovatele telekomunikačních služeb formou otevřených protokolů, jako je TCP/IP. To usnadňuje komunikaci se všemi, bez ohledu na to, přes kterého poskytovatele jsou připojeni. Totéž potřebujeme pro peníze a hodnoty.“ (10)

Interledger protokol dokáže propojovat všechny platební systémy, účetní knihy bank, apod. (publikace NTT Data).

Jednoduše řečeno, společnost Ripple prosazuje ILP, protože propojuje všechno. Vizí společnosti je podporovat internet hodnot neboli „možnost posílat hodnoty stejně snadno jako posílat informace“. Společnost se soustavně a s téměř laserovým zaostřením drží svého cíle: propojit účetní knihu XRP Ledger a měnu XRP s co největším počtem různých platebních sítí. Jedním ze zářných základních kamenů této strategie je právě ILP.

Když bude účetní kniha XRP Ledger moci komunikovat s jakoukoliv jinou sítí nebo účetní knihou kompatibilní s ILP, jediným limitem už bude jen vaše představivost.

Dnešní síť typu Interledger

Prvotní verze sítě Interledger je optimalizovaná pro mikroplatby a obchoduje s původními kryptoměnami na principu „trustless“ napříč blockchainy. Následuje výpis některých firem zajišťujících infrastrukturu a aplikace vycházející z ILP (a ano, hledají další pracovníky!):

  • Coil je služba předplatného na podporu tvůrců internetového obsahu stojící na mikroplatbách systému Interledger a na navrženém standardu pro monetizaci (zpoplatnění) webu.
  • StrataLabs je první komerční propojovatel systému Interledger umožňující poskytování služeb za mikroplatby, jako je Coil.
  • Kava provozuje připojení na Interledger a vyvíjí technologii pro ekosystém ILP včetně nových integrací a blockchainu na bázi sítě Cosmos optimalizované pro ILP.
  • Nadace Billa a Melindy Gatesových vyvinula Mojaloop, opensource platební systém pro nově vznikající trhy, který využívá Interledger pro rozšíření finanční inkluze formou interoperability.
  • Ilp.ix je projekt nadace mlab – vzájemná burza XRP, která pomáhá připojovatelům vzájemně se najít a propojit.
  • XRP Tip Bot umožňuje uživatelům Twitteru, Redditu a Discordu si vzájemně platit spropitné v měně XRP s využitím ILP.
  • Další zůstávají zatím ve skrytosti, ale brzy se objeví!

Překlad přednášky Chrise Larsena, jednoho ze zakladatelů společnosti Ripple, o Interledger protokolu naleznete v samostatném článku.

Interledger protokol na Youtube (AJ)

Analytik Kevin Cage

Související články

Brad Garlinghouse: Internet of Value – Internet pro přenos hodnoty
Chris Larsen: Interledger protokol umí přesouvat jakýkoliv typ hodnoty: dolar, bitcoin, xrp, zlato, cokoliv
Stefan Thomas: XRP + Interledger dokáží zpracovat biliony transakcí za sekundu

Prameny:
1 http://corp.aol.com/history
2 https://interledger.org/about.html
3 https://www.w3.org/community/interledger/participants
4 https://www.ietf.org/
5 https://interledger.org/rfcs/0001-interledger-architecture/#ledger-layer
6 https://interledger.org/rfcs/0001-interledger-architecture/#interledger-security
7 https://interledger.org/rfcs/0016-pre-shared-key/ , https://interledger.org/rfcs/0011-
interledger-payment-request/
8 https://medium.com/xpring/interledger-how-to-interconnect-all-blockchains-and-value-networks-74f432e64543

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *